Z

anim na dobre rozpoczniesz budowę, czeka Cię mnóstwo formalności związanych z trzema podstawowymi mediami, czyli wodą, kanalizacją i gazem.

Usługi, które zapewniamy to:

 

kanalizacja

instalacja sieci kanalizacyjnej w budynkach

przyłącza kanalizacyjne do budynków

sieci kanalizacyjne

 

woda

 instalacje w budynkach ciepłej i zimnej wody oraz cyrkulacji

przyłącza wodne do budynków

sieci wodociągowe (woda pitna, ppoż)

 

gaz

wewnętrzne instalacje gazowe

 

instalacje sanitarne

 kosztorysowanie sieci i instalacji sanitarnych

przygotowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych

wykonywanie nadzoru nad budową w branży instalacji sanitarnych

pełnienie funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru w branży instalacji sanitarnych z przygotowaniem dokumentacji odbioru

doradztwo budowlane i techniczne

Posiadamy uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

© 2017 AWW

Wykonanie i opieka: Studio Przy Lesie